IN GIA CÔNG ÁO LỚP, ĐỒNG PHỤC, TÚI XÁCH, MŨ NÓN THEO YÊU CẦU

26/06/2021

in-ao-thun-jpe

“ Do thị trường ngày càng phát triển, để phù hợp với doanh nghiệp, trường học cần in với số lượng lớn ” Ở xuonginvai3d.com áp dụng CÔNG NGHỆ IN CHUYỂN NHIỆT VÀ MÁY THÊU CÔNG NGHIỆP, PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP, ĐỘI NHÓM CẦN IN HỌA TIẾT 3D, VÀ THÊU VI TÍNH. IN CHUYỂN […]